Finančno-ekonomická analýza

contact photo JUDr. Ing. Veronika Škodová

skodova@skodaskoda.sk  •  0910 919 638

Finančná analýza je neodmysliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, pretože pôsobí ako spätná informácia o tom, kam sa podnik v jednotlivých oblastiach finančného riadenia dostal, v ktorých oblastiach sa podniku ciele podarilo naplniť a naopak, v ktorých oblastiach podnik za očakávaniami zaostáva.

picture

Úlohou finančnej analýzy je určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na vytvorení aktuálnej finančnej situácie. Finančná analýza predstavuje základný zdroj posudzovania ekonomických procesov podniku a vytvára predpoklad správneho finančného rozhodovania do budúcnosti.

Význam finančnej analýzy spočíva v tom, že kvantifikuje ekonomické javy a kvalitatívne ich hodnotí, posudzuje hospodársku činnosť a jej výsledky. Pravidelné meranie výkonnosti Vám pomôže:

 • kontrolovať, hodnotiť uplynulú činnosť podniku a vysvetliť prebiehajúce procesy, príčiny ich vzniku a následky, ktoré môžu spôsobiť
 • identifikovať problémové oblasti skôr, ako sa vymknú spod kontroly
 • získavať a vyhodnocovať informácie ako podklady pre zlepšovanie účinnosti riadenia podniku (napríklad oddeľuje ziskové výrobky od stratových, určuje oblasti, v ktorých je možné znížiť náklady atď.)
 • realizovať dôležité finančné a strategické rozhodnutia
 • nazerať na podnik optikou okolia, t.j. posudzovať spoločnosť tak, ako ju na základe výsledkov posudzujú nezainteresované osoby zvonka

Výsledky finančnej analýzy poskytujú cenné informácie nielen pre vlastné riadenie podniku, ale i pre iné subjekty, ktoré nie sú súčasťou podniku. Medzi tieto subjekty patria veritelia, investori, štátne orgány a podobne. Najdôležitejším zdrojom informácií pre vonkajšie účely finančnej analýzy je finančné účtovníctvo. Poskytovanie vnútorných informácií sa zabezpečuje prostredníctvom účtovných výkazov a súvah.

Vyskúšajte finančnú a ekonomickú analýzu spoločnosti SKODA & SKODA a získajte nadhľad o vašom podnikaní.


Referencie

Portfólio klientely tvoria:

 • Popredný výrobca strojov a zariadení
 • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
 • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
 • Viaceré slovenské agro spoločnosti
 • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
 • Ekonomické a účtovné kancelárie
 • Správcovia konkurzných podstát
 • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter