Právna ochrana SKODA & SKODA - SLP

contact photo Mgr. Pavel Škoda

skoda@skodaskoda.sk  •  +421 910 479 960
picture

Táto služba je riešením pre podnikateľov, ktorí chcú byť chránený v prípade radikálneho narušenia svojich príjmov, či akýchkoľvek iných vplyvov, ktoré by mohli ohroziť ich existenciu.

Pri tejto službe je potrebné poznamenať, že od januára 2012 platí novela zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, ktorá prináša podstatné zmeny v oblasti insolvenčného práva v SR. Cieľom tejto novely je zlepšiť podnikateľské prostredie  na Slovensku a tým skoncovať so špekulatívnymi praktikami, keď  zadlžený podnik vyhlási konkurz príliš neskoro, a to v čase keď už „skonzumuje“ svoj nezabezpečený majetok. Napriek snahe MS SR zabrániť špekuláciám sa tu podľa nášho názoru vytvára nový priestor na zneužitie tohto zákona, kedy bude možné podať veriteľský návrh na konkurz, pričom veriteľ resp. navrhovateľ môže svoju pohľadávku deklarovať potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávku eviduje v účtovníctve. Tu vzniká nebezpečenstvo pre mnohé spoločnosti, ktoré sa omeškajú so splatením svojich záväzkov, aj keď nemusia byť de facto v úpadku (viac na našom blogu http://skodaskoda.sk/blog/?p=32). Ďalšou podstatnou zmenou je zvýšenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti. Ak nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu včas, budú musieť doplatiť do konkurznej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania. 

Služba predstavuje novinku na trhu a preto by bližšia špecifikácia mohla poškodiť know – how spoločnosti SKODA & SKODA. Z tohto dôvodu ju bohužiaľ nemôžeme bližšie špecifikovať. Napriek tomu, ak Vás táto služba zaujala a chcete sa o nej dozvedieť viac, je potrebné si dohodnúť osobné stretnutie s konateľkou spoločnosti JUDr. Ing. Veronikou Škodovou.


Referencie

Portfólio klientely tvoria:

  • Popredný výrobca strojov a zariadení
  • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
  • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
  • Viaceré slovenské agro spoločnosti
  • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
  • Ekonomické a účtovné kancelárie
  • Správcovia konkurzných podstát
  • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter