Audit nadbytočných nákladov

contact photo Mgr. Pavel Škoda

skoda@skodaskoda.sk  •  +421 910 479 960

Audit nadbytočných nákladov patrí medzi špecializované služby a využíva sa pri reštrukturalizáciách spoločnosti, Na základe našich pozitívnych skúseností z praxe ho našim klientom poskytujeme aj osobitne ako špecializovanú službu.

picture

Riadenie nákladov slúži na zvýšenie efektivity podniku, čím je možné dosiahnuť úspory a tým maximalizovať jeho kúpnu silu. Auditom nadbytočných nákladov sa podnik odbremeňuje od zbytočného majetku, ktorý často k svojmu úspešnému fungovaniu vôbec nepotrebuje. Analyzujú výdavky spoločnosti a zdokonaľujú sa jej procesy ako aj firemná štruktúra. Výsledkom je vyhotovenie optimalizačného plánu, v rámci , ktorého sa navrhne akým spôsobom je možné znížiť náklady spoločnosti, daňové a odvodové zaťaženie. Jednoduchšia firemná štruktúra pomáha znížiť prevádzkové náklady a eliminuje neaktívne zložky, ktoré už splnili svoj ekonomický účel a nie sú viac prínosom pre spoločnosť.


Referencie

Portfólio klientely tvoria:

  • Popredný výrobca strojov a zariadení
  • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
  • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
  • Viaceré slovenské agro spoločnosti
  • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
  • Ekonomické a účtovné kancelárie
  • Správcovia konkurzných podstát
  • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter