Poradenstvo pre veriteľov

contact photo Mgr. Pavel Škoda

skoda@skodaskoda.sk  •  +421 910 479 960
picture

Spoločnosť SKODA & SKODA, v spolupráci s renomovanými odborníkmi, ponúka službu poradenstva pre veriteľov. Táto služba je reakciou na neustále stúpajúci počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní, pri ktorých mnohí veritelia doplácajú na neodbornú právnu pomoc. V našej praxi sa často krát stretávame s nespokojnosťou veriteľov, ktorým bola neodborným poradenstvom príp. zastupovaním spôsobená značná škoda. Podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a viac ako 60% a neustále rastie. Preto spoločnosť SKODA & SKODA ponúka službu poradenstva pre veriteľov, ktoré zahŕňa prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, zastupovanie veriteľov na schôdzach a veriteľských výboroch, kontrola plnenia reštrukturalizačných plánov a všetky úkony, nevyhnutné na efektívne zabezpečenie záujmov klienta.


Chyby ktorých sa veritelia dopúšťajú spôsobujú, že ich pohľadávky sa stávajú trvalo nevymožiteľnými. Nesprávne prihlasovanie pohľadávok, nesprávne výpočty, nedodržiavanie zákonných lehôt a celkový nesprávny prístup spôsobujú stratu možnosti ovplyvniť priebeh konkurzného konania alebo definitívne stratiť možnosť vymôcť svoje pohľadávky reštrukturalizačného konania.


SKODA & SKODA poskytuje:

 • Prípravu dokumentácie pre prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

 • Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní

 • Zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch

 • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s dlžníkom, ostatnými veriteľmi, s konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom o spôsobe riešenia úpadku/platobnej neschopnosti

 • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s investormi o podmienkach prevzatia dlžníkovho majetku.


V prípade, že ste v pozícií veriteľa v rôznorodých právnych vzťahoch, či už obchodných alebo občianskoprávnych, ponúkame vám služby prostredníctvom ktorých úspešne ochránite svoj majetok. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


Referencie

Portfólio klientely tvoria:

 • Popredný výrobca strojov a zariadení
 • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
 • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
 • Viaceré slovenské agro spoločnosti
 • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
 • Ekonomické a účtovné kancelárie
 • Správcovia konkurzných podstát
 • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter