Účtovníctvo

contact photo JUDr. Ing. Veronika Škodová

skodova@skodaskoda.sk  •  0910 919 638

Spoločnosť SKODA & SKODA poskytuje svojim klientom kompletný servis a služby v oblasti účtovníctva, kam patrí:

Pri produkte Účtovníctvo poskytujeme nasledovné druhy účtovníctva:

 • vedenie účtovníctva
 • mzdová agenda
 • prevedenie revízie účtovníctva
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vypracovanie daňového priznania
 • vypracovanie účtovnej uzávierky
 • a ďalšie

Naši klienti dostávajú každý mesiac informácie o stave majetku, pohľadávok a záväzkov spoločnosti, o jej celkovom hospodárskom výsledku ako aj pravidelné informácie o rizikách a prípadných nezrovnalostiach.

Nie ste dostatočne informovaný o stave vášho biznisu? Potom určite nepatríte k skupine klientov spoločnosti SKODA & SKODA.

Kontaktujte nás, prenechajte nám vaše starosti a začnite skutočne podnikať.

Vedenie účtovníctva

Spoločnosť SKODA & SKODA poskytuje v rámci svojho portfólia aj účtovné služby, ktoré pokrývajú vedenie podvojného ako aj jednoduchého účtovníctva, vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd ako aj vedenie účtovníctva pri evidencii majetku. V cene produktu je aj jednoduché ekonomické poradenstvo.

Pri produkte Účtovníctvo poskytujeme nasledovné druhy účtovníctva:

 • Podvojné účtovníctvo - vedenie účtovníctva

 • Jednoduché účtovníctvo - vedenie účtovníctva

 • Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd

 • Evidencia majetku - vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo - vedenie účtovníctva:

 • Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska

 • Evidencia DPH

 • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov

 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

 • Daňové priznanie – vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (súvahu, výkaz ziskov a strát, cash flow a poznámky účtovnej závierky)

 • Odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad

Jednoduché účtovníctvo - vedenie účtovníctva:

 • Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska

 • Evidencia DPH

 • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov

 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

 • Daňové priznanie – vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (súvahu, výkaz ziskov a strát, cash flow a poznámky účtovnej závierky)

 • Odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd:

 • Výpočet miezd

 • Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne

 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovni

 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

 • Mzdové listy

 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • Zápočtové listy

Evidencia majetku - vedenie účtovníctva:

 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy ( v tuzemskej a zahraničnej mene)

 • Spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest

 • Evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti

 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku


Referencie

Portfólio klientely tvoria:

 • Popredný výrobca strojov a zariadení
 • Spracovateľ v oblasti drevárskeho priemyslu
 • Viaceré medzinárodné prepravné spoločnosti
 • Viaceré slovenské agro spoločnosti
 • Výrobca zdvíhacích plošín a výťahov
 • Ekonomické a účtovné kancelárie
 • Správcovia konkurzných podstát
 • A ďalší

O nás

Prečítajte si o nás viac. Tu sa dozviete, ako pracujeme a čo Vám môžeme ponúknuť.

Blog

Navštívte náš blog, prečítajte si užitočné názory a články alebo sami prispejte témou, ktorá Vás zaujíma. Pre získanie hesla stačí poslať mail a my Vám odošleme prihlasovacie údaje.

Kontakt

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk

Newsletter