SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
IČO: 36 817 872
IČ DPH: 2022425856

Tel.: +421 48 418 09 76
E-mail: Office@skodaskoda.sk


JUDr. Ing. Veronika Škodová
Tel.: +421 48 418 09 76
E-mail: skodova@skodaskoda.sk


Mgr. Pavel Škoda
Mobil: +421 910 479 960
Tel.Fax: +421 48 418 09 76
e-mail: skoda@skodaskoda.sk

SKODA & SKODA s.r.o.
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
tel/fax.: +421 48 418 09 76
e-mail: Office@skodaskoda.sk